ב-כ' אייר נתן ה' את האות ובני ישראל עזבו את הר סיני. לצד ארון הברית, שהכיל את הלוחות השניים ונישא על כתפי בני קהת כאחד מכלי המשכן, הכין משה ארון נוסף שבו הניח את שברי הלוחות הראשונים. תיבה זו נישאה לפני עם ישראל, מיד לאחר ענן ה' שהוביל את הדרך.

בעקבות ארון הברית
וַאֲרוֹן בְּרִית ה' נֹסֵעַ לִפְנֵיהֶם וגו': (במדבר י:לג)

בכל מסעותיהם במדבר הלכו בני ישראל בעקבות הארון שנשא את שברי הלוחות ובעקבות הענן שלפניו, שיישר את דרכם ופינה אותה ממכשולים ומזיקים. הגנה והדרכה מעין אלו הובטחה ליהודים גם במסעותיהם בדורות הבאים: כאשר אנו משכילים ללכת בעקבות הארון - קרי: לאור התורה - מובטחת לנו הגנה מפני איומים הנשקפים לשלמותנו הרוחנית והגשמית וכן תכלית בהירה ומוגדרת למסע החיים שלנו.

(על פי לקוטי שיחות ח, עמ' 288)