יעקב זימן אליו את כל בניו ובירך כל אחד מהם לפי תכונותיו הייחודיות. ברכותיו הפכו למאפיינים המגדירים של שנים-עשר השבטים, צאצאי אותם בנים. בברכתו ליהודה אמר יעקב שנחלתו בארץ ישראל תהיה כה מבורכת בכרמים, עד שהוא יוכל לכבס את בגדיו ביין.

פנימיות התורה
כִּבֵּס בַּיַּיִן לְבֻשׁוֹ וגו': (בראשית מט:יא)

יש בגד גשמי ויש בגד רוחני. הבגד הרוחני הוא לבוש הנוצר לנשמתנו בכל פעם שאנו מקיימים מצווה. בהמשך לאותו דימוי, כיבוסו של הבגד ביין הוא מה שקורה כאשר אנו מקיימים מצוות בשמחה. הדרך הטובה ביותר להגיע לשמחה של מצווה היא על-ידי לימוד פנימיות התורה – כלומר: תורת הסוד, הקבלה והחסידות. פנימיות התורה מלמדת אותנו כיצד המצוות הן דרך לאהוב את ה' ולהתקרב אליו. תורת הסוד נקראת "יינה של תורה", ורמז לדבר – "יין" בגימטרייה הוא "סוד".

(על-פי ספר המאמרים תרצ"ט, עמ' 59-58; תורה אור מו, ג- ד)