מקץ היא הפרשה העשירית בספר בראשית, והיא ממשיכה לספר את סיפורו של יוסף. שנתיים חלפו מאז ביקש יוסף משר המשקים להזכירו לפני פרעה. הפעם פוקדים החלומות את פרעה, החולם שני חלומות ומבקש להם פותר. כעת, סוף-סוף, נזכר שר המשקים ביוסף, המוּצא ממאסרו ופותר את החלומות באופן המתקבל על לבו של פרעה: למצרים צפויות שבע שנות שובע ולאחריהן שבע שנות רעב. יוסף מציע תוכנית פעולה, ומתמנה לתפקיד המשנה למלך. כעבור תשע שנים, בעוד הרעב שורר במצרים כבר שנתיים, מגיעים אחי יוסף למצרים כדי לקנות מזון. האחים אינם מזהים את יוסף, ואילו הוא מזהה אותם מיד. הוא אינו חושף בפניהם מיהו, אלא נוהג בהם בקשיחות ואף מאשימם בריגול. הם מצטדקים וחושפים פרטים על אביהם הזקן ועל אחיהם הקטן שנותר בארץ ישראל. כדי לאמת את סיפורם, כביכול, דורש מהם יוסף להביא לפניו את אותו האח – בנימין.