ה' חזר והבטיח לאברהם כי הוא עתיד לרשת את ארץ ישראל.

לתבוע את ירושתנו
לְזַרְעֲךָ נָתַתִּי אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת וגו': (בראשית טו:יח)

בשעה שהבטיח הקדוש-ברוך-הוא לאברהם אבינו כי צאצאיו יירשו את ארץ ישראל, הפכה הארץ כולה לירושתו של כל יהודי באשר הוא. הבטחה זו שרירה וקיימת מאז ועד היום, היא חלה על כל רגב מרגבי אדמת הארץ ואיננה ניתנת להפרה במסגרת משא־ומתן או מסחר. לא חוזה דיפלומטי, לא שטר קניין ואף לא מלחמת כיבוש מהווים יסוד לבעלותנו על הארץ, אלא הבטחת ה' לאברהם. כאשר נדע לבטא עמדה זו בבהירות גמורה, באופן שאינו משתמע לשתי פנים, תמהר קהילת העמים כולה להכיר בזכותנו הבלתי-מעורערת לאחוז בארצנו וליישבה. הכרה זו תחיש את הגאולה השלמה ואת ביאת המשיח, עידן שבו נזכה לרשת את כל חבלי הארץ המובטחת.

(על פי לקוטי שיחות טו, עמ' 109-100)