ב"ה

שאלה מציקה: איך אברהם הרשה שפרעה יקח את אשתו?

שיעור לפרשת לך לך

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

שאלה מציקה: איך אברהם הרשה שפרעה יקח את אשתו? : שיעור לפרשת לך לך

איך אברהם הרשה שיקחו ממנו את אשתו? על מי נאמר המזמור אשת חיל? שיעור מרתק על אברהם ושרה מאת הרב שניאור אשכנזי.
Lech Lecha Handout  
lech lecha 5778