לאחר ניצחונו הפלאי חשש אברהם שמא בכך פרע לו ה' את מלוא השכר המגיע לו על צדקותיו, ואם כן שאר הטובות שהובטחו לו – המשך הזרע וירושת הארץ – נלקחו ממנו. כתגובה חזר הקדוש ברוך הוא ואישש את הבטחותיו לאברהם.

לזהור ככוכבים
הַבֶּט נָא הַשָּׁמַיְמָה וּסְפֹר הַכּוֹכָבִים אִם תּוּכַל לִסְפֹּר אֹתָם וַיֹּאמֶר לוֹ כֹּה יִהְיֶה זַרְעֶךָ: (בראשית טו:ה)

על-פי פשוטה, הבשׂורה הגלומה בפסוק זה היא כמותית: ימים יבואו וצאצאיו של אברהם יהיו רבים עד מאוד, ומספרם יהיה כמספר כוכבי השמים. אמנם בקריאה עמוקה יותר ניתן לשמוע בו גם בשורה איכותית: ימים יבואו ונשמות ישראל יזהרו ככוכבי השמים. אורן יהיה בהיר וזך, וגם ההולכים באפלה ימצאו את דרכם בזכות האור הגדול שיפיצו נשמות ישראל.

הנבואה התגשמה. אנו, בניו של אברהם, יכולים וצריכים להיות כוכבים זוהרים המאירים על הסובבים אותם. בזכות אור התורה והקדושה המאיר בנו במתנת א- ל, יש בכוחנו להאיר את העולם כולו.

(על פי היום יום, ה' מרחשוון)