שאלה:

אני אוהבת להבין את הסיבה לכל דבר. למה במהלך טקס ההבדלה במוצאי שבת מברכים על הנרות "בורא מאורי האש?"

תשובה:

אכן, לכל דבר יש סיבה, והסיבה למנהג המיוחד הזה מובאת במדרש1 .

אנו יודעים שביום הראשון לבריאת העולם ברא האלוקים את האור. היה זה אור עוצמתי באמצעותו אדם יכל לראות "מסוף העולם ועד סופו". כאשר אדם הראשון חטא ביום שישי, נגזר על האור להיגנז – אבל בורא העולם הותיר את האור עד מוצאי שבת לכבודה של השבת.

המדרש מספר שכאשר שקעה השמש והחל חושך לשרור בעולם, אדם הראשון החל לפחד. "מה עשה הקדוש ברוך הוא? זימן לו שני רעפים והקישן זה לזה, ויצא מהן אור (אש) ובירך עליה... בורא מאורי האש."

אנו רואים שלאש יש קשר מיוחד למוצאי שבת שכן הפעם הראשונה בה היא נוצרה אירעה במוצאי שבת.

בהתאם לכך, אנו מברכים במהלך ההבדלה שנערכת במוצאי שבת על האש.

סיבה נוספת: לפני שאנו נהנים מדבר כלשהו – כמו אוכל – אנו מברכים עליו. כך גם לאחר שחלפה השבת בה אסור היה להדליק אש, אנו מברכים שוב על האש בטרם נתחיל להשתמש בה במשך השבוע2 .

כך או כך, לאש הדולקת במוצאי שבת יש מסר מאוד חשוב. כשהשבת מסתיימת ואנו צריכים לצאת אל השגרה, עלינו לזכור שאם אדם הראשון הצליח ליצור אש מאבנים למרות החושך, גם אנחנו יכולים לצאת ולהאיר את העולם.

שיהיה לנו שבוע טוב!