קוראים יקרים,

מכירים את הפתגם "בגלל שנאת חינם חרב בית המקדש, ובגלל אהבת חינם הוא עתיד להיבנות?" ובכן, רק חצי ממנו נאמר על ידי חכמינו זכרונם לברכה, הם אכן קבעו כי בית המקדש השני חרב בעטיה של שנאת חינם. החצי השני של הפתגם מתבקש מאליו: אם רק נסיר את הסיבה לחורבן המקדש נזכה לבניינו מחדש.

בכל שנה, בתקופת תשעת הימים, אנחנו מדברים על שנאת חינם, על הסכנה שבמחלוקת, על ההרס והאובדן שהיא עלולה לגרום; השנה, נראה שהנושא הזה כמעט לא רלבנטי. בכל מקום אליו אנחנו הולכים ניתן לחוש את הערבות ההדדית, את התחושה של ה"ביחד"; כל התוויות שמבדילות אותנו – ימין ושמאל, רמת השכלה כזו או אחרת, עניים או עשירים – כאילו נעלמו ואינם. יש רק עם אחד, עם ישראל חי.

בורא העולם, אם חיפשת אהבת חינם – הגעת למקום הנכון. עכשיו תקיים בבקשה את החלק השני של המשוואה. הבא את הגאולה לעם ישראל! הבא את הימים בהם לא יהיו עוד מלחמות, החולים יתרפאו וכל המתים יקומו לתחיה.

כי במלחמה הזו, עם ישראל התגלה במלוא יופיו.

קריאה מהנה והמשך שבוע נעים,

הרב מנדי קמינקר