ב"ה

טירור עולמי

קיצוניות דתית – איך נלחמים איתה?
אם נהיה כנים עם עצמנו, הרי שהמטוסים, הטילים מונחי הלייזר וטנקי ה"אברהמס" הם מכונות השמדה אימתניות לא פחות מסכין הקצבים בהם משתמשים המחבלים. מדוע אכפת לנו כל כך מעריפת ראשים?
(לא) נלחמים בשם הדת
האם לא נהיה קרובים יותר לשלום ושקט, אם לא יהיו דתות בעולם?
יהדות או קנאות
האם ביהדות יש קבוצות קנאיות, כמו בדתות האחרות
כאשר אדם לא יכול לקבל את העובדה שיש בעולם אמונה נוספת חוץ מזו שלו – אז הוא נדד למחוזות הקנאות
משה או גאנדי?
כמה עצות של מהאטמה גאנדי, מול כמה סיפורים של משה: רלבנטי מתמיד
הן נותנות ביטוי לפרדיגמה הבלתי נמנעת בתחום המנהיגות: מנהיג צריך שיהיה לו האומץ להיאבק באי-צדק. בכל שלושת המקרים, משה מגלה מחויבות עמוקה ללחום באי צדק