בשעה שעם ישראל קם לרקוד עם התורה הקדושה, פלשו אלפי המחבלים הארורים ליישובי ישראל וטבחו באכזריות נוראה מעל 1,400 קורבנות קשישים, אנשים ונשים, נערים ונערות ילדים וילדות, וגם תינוקות ועוללים רכים – ה' ייקום דמם!

בימים אלו מגויסים כלל כוחות הביטחון במסירות נפש למען הניצחון במלחמה, הכחדת אויבנו והשבת השלום והביטחון לעם ישראל.

במדור מיוחד זה תוכלו למצוא את המבט היהודי לאירועי המלחמה ולקבל מזון רוחני לנשמה בעת קשה זו.

כולנו יחד נושאים תפילה שבעזרת ה' נכה את אויבינו וננצח במלחמה ונזכה שעם ישראל יקום כלביא וכל בני ישראל ישובו לביתם בשלום!