בכפר חב"ד היו ועדיין קיימים מניינים שונים לתפילת שחרית. הראשון מתכנס עם עלות השחר; המניין שבישיבת תומכי תמימים הוא אחד האחרונים שבהם. לא בגלל שהתלמידים מתעוררים בשעת בוקר מאוחרת; להיפך, את שעות הבוקר המוקדמות הם מקדישים ללימוד חסידות מעמיק כהכנה לתפילה מתונה מתוך כוונה.

הרב שניאור זלמן גרליק עליו השלום, רבה הראשון של כפר חב"ד, היה נוהג להתפלל עם המניין המאוחר של בחורי הישיבה. מדי פעם הוא היה מופיע דווקא במניין הראשון, המוקדם מכולם.

פעם הוא הסביר זאת בשנינות חסידית אופיינית:

אני מכיר היטב את היצר הרע השוכן בליבי. בדרך-כלל הוא רוצה שאתפלל מוקדם ואדלג על ההכנות הרציניות, ואילו אני נלחם בו ומצטרף ללימודם ולתפילתם המתונה של הבחורים.

אבל ישנם ימים בהם הוא רוצה שאתפלל מאוחר, לא מתוך כוונה אלא מתוך עצלנות ורשלנות. באותם ימים אני נלחם בו ומתפלל דווקא במניין המוקדם ביותר!