לאדם ששירת בשב"ס כתב הרבי את הרעיון הבא (בעיבוד חופשי, לחצו כאן לקריאת המכתב המקורי):

לך, כחלק מהנהלת בית הסוהר, יש תפקיד מיוחד. לקחת את בית הסוהר ולהפוך אותו לבית הסהר. סהר הוא שמו של הירח המאיר לעולם, ואתם צריכים לדאוג לכך שכל אסיר – אפילו מי שנכנס במצב גרוע מאוד – ייצא מבית הסוהר כשהוא דומה לירח מלא המאיר על הארץ!

"כיצד תוכלו לעשות זאת? באמצעות יזימת תכניות מתאימות עבור האסירים ברוח זו. על התכניות לחולל שינוי בקרב האסירים ולסייע להם להיות דוגמה ומופת לאנשים החיים באורח חיים מוסרי, ובמיוחד אורח חיים יהודי – שהלא הם תושבי ארץ הקודש, עליה נאמר כי 'עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.'

"וזכות מצווה זו, לה תהיה השפעה על אסירים רבים, תסייע בעדכם.