ב"ה

צריכים לעזור גם לפושעים

פורים תשל"ו - 16 במרץ 1976

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

צריכים לעזור גם לפושעים: פורים תשל"ו - 16 במרץ 1976

בתורה לא קיים עונש מאסר. לנעול אדם מאחורי סוגר ובריח, לתקופת זמן ארוכה, זה דבר המנוגד לטבע האנושי

הוסיפו תגובה