את הדברים הבאים כתב הרבי ליום הולדתו של אדם שחווה קשיים בזוגיות (עיבוד חופשי. לחצו כאן לקריאת המכתב המקורי)

לרגל יום הולדתך, הנני לברכך שיתגבר מזלך ותמצא פרנסה בנקל... ושבורא העולם יחזק את הנפש האלוקית שלך הנמצאת במיצר, כך שהיא תוכל לפעול שתעסוק בשיפור השלום בית. אני מאוד מתפלא כיצד אינך מבחין שהמריבות והסכסוכים הם עצתו של היצר הרע.

כבר אמרתי לך זאת כמה וכמה פעמים, אבל אני שב ואומר זאת: עליך להשתדל מאוד שישרור שלום בית בינך ובין זוגתך תחי'. ידוע מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה ש"האישה – דמעתה מצויה", ולכן אתה צריך להיות זה שמוותר, ובפרט כאשר מדובר בחילוקי דיעות בנושאים הקשורים לענייני העולם הזה.

אנו נמצאים בחצי השני של האלף השישי לבריאת העולם, קרוב מאוד לסוף הגלות וביאת המשיח. מדוע חרב בית המקדש ויצאנו לגלות? בגלל שנאת חינם. אנו רואים שככל שמתקרבת הגאולה, יצר הרע מתחזק בכל כוחו ומנסה להפריע להשכנת שלום בעולם, ובמיוחד לשלום בין איש ואשתו – המייצגים את הזיווג הרוחני המתרחש בעולמות העליונים.

למרות שהנסיון גדול ביותר, הרי כבר נאמר ש"לפום גמלא שיחנא": כגודל הגמל כך גודל המשא. ללא ספק, בורא העולם העניק לך את הכוחות לעמוד בנסיון, להתגבר על היצר ולוודא שרק שלום ישרור בביתך.