בסמלים רבים של ארגוני רפואה שונים ניתן למצוא נחש: ארגון הבריאות העולמי של האו"ם, ההסתדרות הרפואית בישראל וחיל הרפואה של צה"ל הם רק חלק קטן מרשימה ארוכה של ארגוני רפואה שמשלבים נחש בסמל הארגון.

אך מה הקשר בין הנחש והרפואה? לשם כך עלינו לשוב מאות שנים אחורנית, לתקופת נדודי בני-ישראל במדבר.

בני ישראל מתלוננים...

כך מסופר בחומש1 :

"ויסעו מהר ההר דרך ים סוף לסבב את ארץ אדום ותקצר נפש העם בדרך. וידבר העם באלוקים ובמשה: 'למה העליתנו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל!'

"וישלח ה' בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם, וימת עם רב מישראל.

"ויבא העם אל משה ויאמרו: 'חטאנו! כי דברנו בה' ובך. התפלל אל ה' ויסר מעלינו את הנחש!' ויתפלל משה בעד העם.

"ויאמר ה' אל משה: 'עשה לך שרף ושים אתו על נס; והיה כל הנשוך, וראה אתו וחי. ויעש משה נחש נחשת וישמהו על הנס. והיה אם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחשת וחי."

הבה נתרגם את הסיפור לעברית מודרנית.

הרקע לסיפור

קרוב לארבעים שנה חלפו מאז יצאו בני-ישראל ממצרים. למרות שהדרך המקורית לארץ ישראל הייתה צריכה לארוך מספר ימים בלבד, בשל מרד העם בזמן המרגלים נגזר עליהם כי הכניסה לארץ תתאחר בארבעים שנה.

תקופה ארוכה זו חלפה סוף-סוף ולעם ניתנה הפקודה להתקדם אל הארץ.

הדרך הישירה הייתה אמורה לעבור דרך ארץ אדום. משה רבינו שלח שליחים למלך אדום וביקש ממנו רשות לעבור בארצו, אך מלך אדום סירב, כשהוא יוצא לקראת העם עם צבא גדול, מוכן למלחמה. בורא העולם ציווה על העם2 שלא להילחם באדומים וללכת בדרך סיבובית, ארוכה יותר.

העיקוף הפיל את רוח העם. "אבותינו אף הם היו בדרכם לארץ, אך ברגע האחרון הם התעכבו עשרות שנים נוספות! מי יודע, אולי גם אנו נסבול מגורל דומה!" הם אמרו3 .

וכך פרץ מרד. היהודים מרדו באלוקים ובמשה רבינו. "למה העלית אותנו מארץ מצרים כדי שנמות במדבר! אין לחם ואין מים, והמן – המזון היחיד אותו אנו אוכלים – נמאס עלינו! אנו אוכלים אותו, הוא נכנס אל תוך הגוף אך לא יוצא ממנו. אנו לא צריכים ללכת להתפנות. כנראה שזה מזון מקולקל!"

כעונש על המרד, בורא העולם שלח נחשים ארסיים שהכישו את בני-ישראל; אם לא די בכך, גם הכלבים והחמורים החלו לנשוך אותם4 , וכתוצאה מכך מתו יהודים רבים.

נחש הנחושת

העם הנבהל מיהר למשה כדי להתנצל בפניו על המרד ולבקש ממנו שיתפלל לה'. למרות שמשה היה אחד מהמטרות העיקריות של המרד5 (המטרה השניה הייתה האלוקים, כמובן), הוא מיהר לסלוח לעם ולהתפלל לבורא העולם שיסיר את הנחשים מאת בני ישראל.

"עשה לך שרף" אמר ה' למשה, "ושים אותו על נס. והיה כל הנשוך, וראה אותו וחי."

משה רבינו יצר נחש מנחושת ותלה אותו על מוט גבוה. כל מי שננשך על ידי נחש, כלב או חמור, היה צריך להסתכל על נחש הנחושת והוא היה מתרפא.

[בעוד אלו שננשכו על ידי כלב או חמור הסתפקו בהעפת מבט בלבד, מי שננשך על ידי נחש היה צריך להתבונן ולהתרכז בנחש ורק כך הוא ניצל.]

ואמרו רבותינו זכרונם לברכה: וכי נחש ממית או נחש מחיה? האם היו לנחש כוחות מיוחדים שבזכותם באה רפואה לעם? הלא הרפואה באה מאת ה' בלבד!

אלא שהנחש, שהיה מוצב על מוט גבוה, גרם לעם לשאת את עיניהם מעלה, אל אביהם שבשמיים. כשהם היו מביטים אל על ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמים, הם היו מתרפאים; ואם לא, הייתה המחלה מתפשטת והורגת אותם6 .

במדרשים, בתלמוד ובפרשנים השונים סיפור הנחש נידון בהרחבה לכל פרטיו, הנה כמה מהם.

מדוע נענשו בני-ישראל על-ידי נחשים? על עונשיו של בורא העולם נאמר כי הם "מידה כנגד מידה" – לא עונש סתם, אלא עונש דומה לחטא אותו ביצע האדם. בהתאם לכך, מוצעים פירושים שונים מדוע העונש היה באמצעות נחשים.

הסבר אחד אומר כי בעץ הדעת הנחש נענש על כך שהוא דיבר רעה, והוא היה זה שנשלח להעניש את היהודים שדיברו סרה בה' ובמשה.

בני-ישראל גם דיברו סרה על המן, הלחם השמימי אותו הם אכלו במדבר. על המן נאמר כי הוא היה משתנה לכל הטעמים שבעולם. בחטא עץ הדעת, הנחש נענש שבכל מה שהוא יאכל, תמיד יטעם הוא רק את טעם החול. לפיכך, אמר בורא העולם כי יבוא הנחש, שאוכל מאכלים רבים אך טועם רק טעם אחד, ויעניש את היהודים שאוכלים מאכל אחד אשר לו כל הטעמים שבעולם7 .

עוד הסבר מעניין8 : היהודים לא רצו להסתמך על המים והלחם שקיבלו מבורא העולם, שכן הם הגיעו בנס. הם ביקשו לקבל את הכול בדרך טבעית. "אתם רוצים להתנהג בדרך טבעית?" אמר כביכול בורא העולם, "אם כן, הנחשים השורצים במדבר יכישו אתכם. שכן רק בזכות הניסים שחוללתי הם לא הכישו אתכם."

נחש הנחושת

מה הייתה משמעותו של נחש הנחושת? ראשית, חשוב לזכור כי הנחש עצמו לא היה זה שהביא את הרפואה לחולים, כפי שציטטנו קודם את דבריהם של חכמינו זכרונם לברכה אין בכוחו של הנחש להמית או להחיות; הנחש רק היווה סימן לבני ישראל לשאת את עיניהם לאביהם שבשמיים ולחזור בתשובה שלימה על מעשיהם.

עוד הסברים מעניינים:

רש"י9 מציין כי ה' לא אמר למשה באיזה חומר עליו להשתמש לייצור הנחש. משה בחר ב'נחושת' כי יש לה שם דומה ל'נחש'.

הרמב"ן10 מסביר כי בדרך-כלל, אם אדם ננשך על ידי חיה רעה והוא מסתכל עליה, הדבר מחריף את מצבו. משה רבינו ייצר נחש שהיה דומה לנחשים שהכישו את בני ישראל (בלשונו: "נחשים שרפים אדומי העיניים רחבי הראש, שגופם כעין הנחושת בצוארם"). למרות שהאנשים הביטו על צורת הנחש שהזיק להם, הם התרפאו. בכך הבינו בני-ישראל כי הרפואה הגיעה מאת בורא העולם ובדרך על-טבעית.

ובתורת החסידות מובא הסבר נפלא11 : הנחש מסמל את הרוע והטומאה בעולם. על פניו נראה כי הרוע והקדושה הם שני הפכים. אך כאשר מרימים את הנחש על 'נס' ומביטים על מקורו, אנו מגלים כי למעשה גם הוא שליחו של בורא העולם. אל לנו להסתכל על הרוע והחטאים בעולם כאילו הם ישות בפני עצמה, נפרדים מבורא העולם. הם נשלחו על ידי האלוקים כדי לפתות אותנו, וכאשר אנו עומדים בפיתוי ומתגברים עליהם אנו מגשימים את המטרה לשמה הם נבראו.

סופו של הנחש

נחש הנחושת המשיך לנדוד עם בני-ישראל במדבר, ובסופו של דבר נכנס לארץ ישראל. חזקיהו המלך ראה כי בני-ישראל מייחסים לנחש כוחות נסתרים והפכו אותו למעין אליל. הוא ניפץ את הנחש לחלקיקים והעניק לו את השם 'נחושתן'12 .

מסר לחיים

כמו בכל חלק בתורה, סיפורו של הנחש מכיל מסרים רבים לחיינו. הנה שניים מהם:

א. כאמור, הנחש הפך להיות סמלם של ארגוני רפואה רבים. חשוב כי נזכור כאשר אנו הולכים לרופא כי כמו הנחש, גם הרופא הוא רק שליח של בורא העולם להביא מזור לכל חולי, אך רק בורא העולם הוא זה שבידו נתונים מפתחות הבריאות.

ב. דורות רבים לפני חזקיהו המלך ראו כי הנחש הפך להיות אליל, ולמרות זאת לא עשו דבר. חזקיהו יכל לומר "אם אבותיי ואבות אבותיי הצדיקים לא עשו מאום, מדוע שאטפל אני בנחש הנחושת?" אבל הוא בחר לטפל באתגר שעמד בפניו. עבור כל דור מחכים אתגרים שרק הם יכולים לטפל בהם, גם אם בדורות הקודמים לא עשו זאת.