אם ברצונכם לרכוש בשר כשר, אין קל מזה: גשו לאיטליז המקומי ווודאו שיש לו תעודת כשרות בתוקף, או גשו לסופרמרקט הקרוב וריכשו נתח עוף כשר.

אך מהו בעצם בשר כשר?

מינים

בהמות: התורה מציינת כי רק בהמות המעלות גירה ופרסותיהם שסועה כשרות לאכילה. הפרה, למשל, תואמת הגדרה זו. החזיר, הסוס והארנבות לא עומדות בקריטריון ולפיכך הן לא בהמות כשרות.

עופות: בתורה מופיעה רשימת עופות אותן אסור לאכול, אך כיום אין זיהוי ודאי של כל עוף ברשימה. לפיכך, אוכלים רק עופות עליהם יש מסורת ברורה מדור לדור כי הם כשרים. למשל: תרנגול.

יצורי ים: מותר לאכול דגים להם יש סנפיר וגם קשקשת. כל שאר יצורי הים כמו הסרטנים, אסורים באכילה.

שחיטה

לפני אכילת בהמות ועופות, יש לשחוט אותם כהלכה. השחיטה מתבצעת על ידי אדם מומחה שלמד והוכשר לכך והוא מכונה 'שוחט'. ניתן לאכול דגים גם ללא שחיטה.

הבריא ביותר

בהמות העומדות למות אסורות באכילה. לאחר שחיטת הבהמה היא עוברת בדיקה קפדנית לוודא את בריאותה. בהמה שמקבלת 100 במבחן נקראת "גלאט כשר".

לנקות את הדם

על פי היהדות, דם אסור באכילה. לשם כך הבהמות עוברות תהליך של "הכשרה" במהלכו מנקים את הבהמה מן הדם שהצטבר בה. בנוסף, ישנם חלבים וגידים מסויימים האסורים באכילה. על הרב שמעניק את הכשרות לבשר לוודא כי הבהמה אכן הוכשרה כהלכה וכי בבשר הנמכר אין דם, חלב או גידים האסורים באכילה.