מהו ראש חודש?

כמו שאנו מציינים את ראש השנה בחג ומנהגים מיוחדים, גם ראש חודש, תחילתו של החודש העברי, הוא כמו חג קטן. בראש חודש יש מנהגים מיוחדים המתאימים ליום זה.

ההיסטוריה

עוד כשבני-ישראל היו במצרים, בורא העולם פנה למשה רבינו ואמר לו כי מעתה ואילך לעם ישראל יהיה לוח שנה יחודי, שונה מזה של אומות העולם. בעוד לוח השנה המקובל עד אז היה לוח שנה שנקבע לפי השמש, לוח השנה העברי יהיה מבוסס על הירח.

הירח מקיף את כדור הארץ סיבוב שלם במשך קצת יותר מ-29 יום. החודשים העבריים מסמלים הקפה זו ולפיכך גם הם מורכבים מחודשים בני-29 יום או 30 יום, במקביל להקפתו של הירח.

ראש החודש העברי הוא הנקודה בה הירח, שהלך והתכסה במשך כל החודש, מפציע ומאיר שוב. לנקודה זו קוראים ה'מולד', הרגע בו הירח נולד ומפציע מחדש.

מתי חל ראש חודש

היום הראשון של החודש העברי (א לחודש) תמיד יהיה ראש חודש. בנוסף לכך, אם החודש הקודם היה בן 30 יום, גם היום האחרון (ל לחודש) יהיה נחשב ראש חודש אף הוא. עם זאת, היום האחרון הופך להיות ראש חודש של היום הבא.

לדוגמה: בחודש סיון ישנם 30 יום. יום ל לחודש לא ייקרא ראש חודש סיון, אלא ראש חודש תמוז – החודש הבא.

מה עושים בראש חודש

כאמור, ראש חודש הוא מעין חג קטן ומתייחסים אליו בהתאם.

במהלך התפילות, משמיטים את קטעי ה'תחנון', אותם קטעים המזכירים את חטאינו ופשעינו שכן אין זה מתאים לעשות זאת בהזדמנות חגיגית כמו זו של ראש חודש.

כמו-כן, מוסיפים קטע בשם "יעלה ויבוא" (קטע זה נאמר גם בשאר החגים) בו אנו מבקשים מבורא העולם כי בראש החודש הזה "זכרנו ה' אלוקינו בו לטובה, ופקדנו בו לברכה, והושיענו בו לחיים טובים."

בתפילת שחרית קוראים חלקים מן ה'הלל', פרקי תהילים המודים לבורא העולם על חסדיו ועל כך שהוציא אותנו ממצרים, וכן קוראים בתורה על הקורבנות המיוחדים שהיו מעלים בבית המקדש בראש חודש.

נשים וראש חודש

על-פי הקבלה, לנשים יש קשר מיוחד לחודש העברי שכן גם הן, כמו הירח, מתחדשות מדי חודש. התלמוד מביא כי הנשים נמנעות מעשיית מלאכה בראש חודש, אם כי הגדרת 'מלאכה' היא הגדרה רחבה מדאי והיא שונה לפי מנהגי כל עדה ועדה: ישנם עדות הנוהגות שלא לעבוד כלל, אחרות נמנעות רק מביצוע מלאכות טרחניות כמו כביסת בגדים וכדומה.