היו היה פעם חסיד אחד שבכל פעם שביקשו ממנו תרומה לצדקה, היה מכניס את ידו לכיסו ומוציא כמה מטבעות תוך שהוא אומר "רק רגע..." לאחר-מכן הוא היה מכניס את ידו לכיסו פעם נוספת ומוציא עוד כמה מטבעות.

אדם שהבחין במנהגו המשונה שאל אותו:

"מדוע שלא תכניס את היד לכיס בפעם אחת ותוציא את כל הסכום שברצונך לתת?"

"אינך מבין?" הביט בו החסיד בתמיהה.

"בכל פעם שהאדם נותן צדקה, הוא מתגבר על טבעו האנוכי. אני יכול לנצח את יצרי ולתת לצדקה פעמיים; האם אבזבז זאת בפעם אחת?"