שאלה:

לפני כמה ימים פגעתי באבא שלי. הוא בגיל 83 וחשתי שהוא מתנהג כמו ילד. לאחר-מכן אמרתי לו "אני מתנצל שדיברתי כך." האם זה מספיק?

תשובה:

להתנצלות יש שני חלקים שונים: לומר "אני מתנצל" ולבקש סליחה.

כאשר אנו אומרים "אני מתנצל", אנו מצהירים משהו על עצמנו. אני מתנצל, אני מתחרט על מעשיי ואני מקווה לא לחזור עליהם בעתיד.

אבל ההתנצלות לא נוגעת רק אליך ולרגשותיך, אלא היא נוגעת גם לאדם שבו פגעת. אינך מתנצל רק כדי לפטור את עצמך מאשמה, אלא אתה מתנצל יותר כדי להכיר בכך שגרמת כאב לאדם אחר וכדי לקחת אחריות על כך. לכן עליך לעשות יותר מלומר אני מצטער; עליך לבקש כי הוא יסלח לך.

אפילו לו היית צודק ולא עשית שום דבר לא נכון; אפילו אם האדם האחר פירש לא נכון את מילותיך או את מעשיך; אפילו אם אין לך על מה להתחרט בכלל; אף על פי כן, אם אדם אחר נפגע – אולי בטעות – עליך להתנצל. אינך מבקש סליחה על מה שעשית, אלא אתה מבקש סליחה על הכאב שאולי גרמת.

אילו פגעת באדם זר כלשהו ברחוב, אזי היה מספיק לומר בכנות "אני מתנצל" ולהמשיך הלאה. אבל כאן מדובר בהורה. יש לך זוג הורים אחד בלבד והם לא יהיו לידך לנצח. בין שהם היו ההורים המעולים ביותר בעולם ובין אם לאו, הם עברו רבות למענך ומגיע להם כבוד. תן להם כבוד לפני שיהיה מאוחר מדי.