שאלה:

ראיתי בחלום את הרבי מליובאוויטש. מה זה אומר?

תשובה:

מי לא רוצה לדעת את פתרון חלומותיו? בכל פעם שאנו חולמים חלום מוזר/מעניין/מצחיק/מפחיד, אנו רוצים לדעת מה המשמעות של כל זה.

אבל האם באמת יש לזה משמעות? האם בחלום אנו מקבלים איזה מסר מלמעלה?

בתלמוד מופיעות כמה גישות לחלום. אחת מהן אומרת1 כי "אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו." במילים אחרות, החלום הוא ביטוי של מחשבותינו במשך היום.

הנה סיפור נחמד הקשור לכך2:

שמואל, אחד מחכמי התלמוד, נשאל על-ידי שבור מלך פרס: "אומרים עליך שאתה חכם גדול. אמור נא לי מה אחלום הלילה!"

השיב לו שמואל: "הלילה תחלום כי תיפול בשבי בידי הרומאים והם יעבידו אותך בטחינת גרעיני תמרים בריחיים של זהב."

ואכן, במשך כל היום חשב שבור על דברי שמואל, ובלילה הוא אכן חלם עליהם.

מדברי התלמוד נראה שאין צורך להתייחס לאף חלום ואף לא לחפש פתרון אליו.

עם זאת, קיימות גישות נוספות הסוברות כי החלומות אכן משמשים כהזדמנויות בהם אנו מקבלים מסר מלמעלה. מלבד החלומות עליהם אנו קוראים בחומש (חלומותיו של יוסף וחלומות פרעה שהתקיימו במלואם), התלמוד מביא רשימה ארוכה של פתרון חלומות. לדוגמה, אדם הרואה פיל בחלום, פלאות נעשו לו; הרואה זית בחלום, שם טוב יצא לו, ועוד.

בהקשר זה מובא כי כאשר אדם רואה צדיק בחלום, יש לכך משמעות עבורו. הנה ציטוט3: "הרואה דוד בחלום יצפה לחסידות... הרואה רבי בחלום יצפה לחכמה, רבי אלעזר בן עזריה יצפה לעשירות" ועוד.

לאיזה קטגוריה משתייך חלומך? אינני יודע. אבל חלמת על הרבי – על צדיק ומנהיג ישראל – בוודאי שיש בכך סימן טוב.

הלוואי ותמיד תזכה לדברים טובים – בחלום ובעיקר בהקיץ!