ביהדות, אמירת אמת הוא אחד הערכים הנעלים ביותר. הלא כך נאמר בתורה1: "מדבר שקר תרחק!" בעוד התורה מכילה 613 מצוות, מתוכם 365 איסורים, רק על דבר אחד נאמר כי עלינו להתרחק ממנו – השקר2.

ועם זאת, בספר בראשית אנו מוצאים כי יעקב אבינו התחזה לעשיו כדי לקבל את הברכות מאביהם יצחק. חשוב לזכור כי דווקא על יעקב נאמר כי מידתו היא מידת האמת, "תתן אמת ליעקב3", כך שכנראה ראה יעקב צורך חשוב לוותר על אמירת האמת כדי להשיג את הברכות.

האם תמיד יש לומר את האמת, או שמא לפעמים מותר לשקר? על כך במאמר שלפניכם.

האמת: ערך עליון ומקודש

בטרם נעסוק בשאלה זו, חובה עלינו להתבונן ולזכור את מעלותיה היחודיות של האמת.

כפי שציינו בראשית המאמר, הדבר היחיד עליו נאמר בתורה כי עלינו להתרחק ממנו הוא השקר. יתירה מכך, על בורא העולם נאמר4 כי "חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת" ובספר חסידים נכתב כי מי שמקפיד להוציא רק דברי אמת מפיו יכול לברך או לגזור גזירה ודבריו אכן יתקיימו.

התלמוד מספר על עיר ששמה הארמי היה קושטא (בעברית: אמת) ובה מעולם לא מת אדם בגיל צעיר בזכות העובדה שכל תושביה היו דוברי אמת5.

לעומת זאת, על אנשים המשקרים בדרך קבע נאמר שהם "לא יזכו לקבל את פני השכינה6". מדוע? שכן הם בחרו לשקר ובכך להתעלם מנוכחותו של האלוקים שהכול גלוי לפניו, ולפיכך הם לא יזכו לקבל את פניו.

ואם להסתכל מההיבט הפרקטי ביותר, הרי שאנשים מאמינים לדוברי האמת ואילו לשקרנים בסופו של דבר איש לא מאמין. הפסוק מגדיר זאת במילים הבאות7: "שפת אמת תכון לעד, ועד ארגיעה לשון שקר" [לשון השקר תימשך רק לרגע קצר].

מתי מותר לשקר?

ועם זאת, ישנם רגעים בהם מותר לשקר או לפחות לא לומר את האמת במלואה כדי למנוע נזק שיכול להווצר על ידי אמירת האמת.

אחת הדוגמאות הנפוצות ביותר היא שקר למען השלום. "מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום" אומרים חכמינו זכרונם לברכה8. מותר לומר דבר שקר כאשר הוא ימנע סכסוכים ומריבות ואף יביא עמו שלום.

הדוגמה הטובה ביותר לכך הוא אהרון הכוהן, עליו נאמר9 כי היה "אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה." המדרש מספר כי כאשר הוא היה שומע על שני אנשים שהסתכסכו ביניהם, הוא היה ניגש לכל אחד בנפרד ואומר לו כי הוא שמע שהאחר מתחרט מאוד על המריבה ביניהם והוא מעוניין לסיים את הסכסוך בהקדם. כך, כאשר שני האנשים היו נפגשים ברחוב הם היו מתפייסים מידית.

הנה מקרים נוספים בהם מותר לשקר:

* מותר לשקר כדי לחמוק מכבוד. התלמוד10 מציין כי מותר לאדם לשקר ולומר כי הוא לא למד מסכת כלשהי גם הוא למד אותה.

* מותר לשקר ולא לומר את האמת בדברים שהצניעות יפה להם11.

* אם אמירת האמת עלולה להזיק או לגרום אי-נוחות לאדם כלשהו ניתן לוותר על אמירת האמת. כך, למשל, יכול אדם לשקר לגבי המקום בו הוא מתארח כדי שלא לגרום לזרם פניות למארחיו12.

* בדומה לכך, מותר להעלים חדשות רפואיות שליליות מן החולה או מקרובי משפחה להם עלול הדבר להזיק.

וגם אז...

גם כאשר מותר לשקר, חשוב להיזהר שלא לעשות זאת בדרך קבע כדי שהאדם לא יתרגל לשקר. בנוסף, חשוב מאוד שלא לשקר לילדים אלא לחנך אותם כי על האדם לעמוד בדיבורו ולומר את האמת בכל הזדמנות אפשרית.