נפוץ לכנות את עם ישראל בשם עם הספר, ולמרות שרשת סטימצקי אוהבת את הביטוי כרמז לכך שמצווה עלינו לרכוש ספרים רבים בחנויותיה, המונח המקורי מתייחס לעובדה שעם ישראל הוא עם של 'ספר הספרים', תורת משה שניתנה בסיני.

חשוב שבכל בית יהודי יהיו ספרים יהודיים. להלן רשימה של הספרים הבסיסיים, ספרי היסוד ביהדות. כמובן שכל המרבה הרי זה משובח: ככל שברשותכם יהיו ספרים רבים יותר, כך יגדלו הסיכויים שאכן תלמדו בהם...

חמשת חומשי תורה:

חמשת חומשי התורה הם הדברים שנאמרו על ידי האלוקים והועלו על כתב על ידי משה רבינו. החומשים (בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים) מכילים את סיפור בריאת העולם, האבות והאימהות, הירידה למצרים, מתן תורה וארבעים שנות הנדודים במדבר. הם מסתיימים זמן קצר לפני כניסת עם ישראל לארץ המובטחת.

בדרך-כלל, חמשת חומשי התורה נדפסים יחד עם פירושים קלאסיים כמו פירוש רש"י ותרגום אונקלוס.

תהילים:

ספר התהילים חובר על ידי דוד המלך. הוא מכיל מאה וחמישים מזמורים של השתפכות הנפש לבוראה; במשך כל הדורות, יהודים שפכו את ליבם תוך כדי אמירת ספר התהילים. אמירת תהילים מפורסמת גם כתפילה לרפואת חולים או לישועה במצבים אחרים.

סידור תפילה:

ברמה הבסיסית, סידור התפילה מכיל תפילות לימי החול וכן לשבתות. הוא חובר ברובו על ידי "אנשי כנסת הגדולה", קבוצת רבנים שפעלה בימי בית המקדש. כיום מוצעים למכירה סידורי תפילה בעשרות נוסחאות.

קיצור שולחן ערוך:

שולחן ערוך הוא ספר שחובר על ידי רבי יוסף קארו לפני כארבע מאות שנה. הוא מכיל את כל ההלכות הנדרשות לאורח החיים היהודי; שנים רבות לאחר-מכן, רבי שלמה גנצפריד ערך ספר מקוצר בשם "קיצור שולחן ערוך", כתוב בשפה קצרה ומכיל בעיקר את ההלכות הרלבנטיות לחיי היומיום.

תנ"ך:

תנ"ך הוא ראשי תיבות של תורה, נביאים, כתובים. בנוסף לחמשת חומשי התורה של משה רבינו, הוא מכיל ספרי נביאים שונים, את ספר התהילים ומגילות כמו מגילת אסתר, שיר השירים, ורות.

תלמוד:

אחד הספרים המפורסמים ביותר בעולם, התלמוד מכיל לקט של דיונים, מסורות ומחלוקות שהפכו להיות אבן היסוד של ההלכה והמסורת היהודית. קיימות שתי נוסחאות של התלמוד: תלמוד ירושלמי (שנדפס מוקדם יותר) ותלמוד בבלי (הנפוץ יותר).

תניא:

בחסידות חב"ד ומחוצה לה. ספר התניא מפורסם בשם "תורה שבכתב של תורת החסידות". בנוסף לרעיונות הקבליים המופיעים בו, הוא מכיל מדריך מעשי לאדם כיצד להתגבר על האתגרים ולחיות חיים מלאי משמעות.