יוצאים לדרך? יש ליהדות משהו בשבילכם: תפילה מיוחדת, וגם עצות נוספות לקראת הנסיעה.

לתפילה הזו קוראים תפילת הדרך, או ברכת הדרך.

בימים עברו יציאה לדרך הייתה דבר מסוכן. שודדים, חיות רעות או פיראטים בלב ים היו עלולים לתקוף את הנוסעים התמימים, לשדוד את רכושם, למכור אותם לעבדים ולפעמים אף להרוג אותם. למרות שהנסיעה בימינו בטוחה בהרבה עדיין יש סכנות פוטנציאליות רבות (רק חישבו לרגע על נסיעה בכביש ישראלי מצוי...) מה שמסביר את הרלבנטיות של תפילה זו גם בימינו אנו.

הטקסט של תפילת הדרך

בתלמוד (מסכת ברכות, כט) אמר רב חסדא: "כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפילת הדרך." התלמוד אף מביא את נוסח התפילה שהיווה בסיס לברכה הנאמרת עד היום הזה. התפילה ברובה נאמרת בלשון רבים שכן נאמר שבורא העולם תמיד מאזין לתפילתם של רבים.

וזהו נוסח התפילה1:

יהי רצון מלפניך א-דני א-לוהינו וא-לוהי אבותינו שתוליכנו לשלום ותצעידנו לשלום ותדריכנו לשלום ותסמכנו לשלום ותגיענו למחוז חפצנו לחיים ולשמחה ולשלום (ותחזירנו לשלום) ותצילנו מכף כל אויב ואורב ולסטים וחיות רעות בדרך ומכל פורעניות המתרגשות ובאות לעולם, ותשלח ברכה בכל מעשה ידינו, ותתנני לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו, ותגמלנו חסדים טובים, ותשמע קול תפילתנו כי אתה שומע תפילת כל פה. ברוך אתה א-דני שומע תפלה.

ישנן עדות המוסיפות פסוקים שונים לפני ואחרי ברכה זו, כמו אמירת "שיר המעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי" ועוד.

כמה הלכות שקשורות לתפילת הדרך

הנה כמה פרטים נוספים בקשר לתפילה זו:

* את תפילת הדרך אומרים רק על דרך שנמשכת למעלה מ-4 ק"מ.

* אם זה אפשרי, עדיף לעצור בצד הדרך ולומר את התפילה ולא תוך כדי נסיעה.

* אומרים את התפילה רק פעם אחת ביום. מי שנוסע כמה פעמים ביום אומר אותה רק בפעם הראשונה.

* את המילים "ותחזירנו לשלום" אומרים רק אם שבים הביתה באותו יום.

* אדם שיוצא מביתו למשך כמה ימים, אומר את התפילה בכל יום בו הוא נמצא מחוץ לביתו, אך בסיום התפילה הוא לא מזכיר את שם ה'.

עוד עצות לנסיעה טובה

הרבי מליובאוויטש זצ"ל הציע כמה פעמים להניח ברכב קופת צדקה וכן ספרי קודש – סידור, חומש, תהילים ותניא – כסגולה לנסיעה בטוחה.

צפו בסרטון: איך אומרים את תפילת הדרך?