כשאנו חושבים על המטבח, איננו חושבים עליו כמקום קדוש. אך האמת היא כי אכילה – כאשר היא נעשית בדך הנכונה – היא מעשה קדוש, והכלים המשמשים אותנו בשעת האוכל אף הם חשובים. לפיכך נהוג לטבול כלים שנרכשו מגוי במקווה טהרה לפני השימוש.

מה

יש לטבול במקווה כל כלי שבא במגע ישיר עם מזון. זה כולל מיחם, כוסות מדידה, החלקים במעבד מזון שבאים במגע עם המזון. כלים הבאים במגע עם מזון לא מוכל לאכילה (כמו קערות לעירבול בצק או מטחנת בשר), מטבילים אותם ללא ברכה.

יש להטביל כלים העשויים ממתכת או זכוכית וכדומה. אין צורך להטביל כלים לא מצופים העשויים מעץ, אבן, כלים חד פעמיים או כלים מפלסטיק)

כיצד

* מוודאים כי הכלי נקי מלכלוך; יש להסיר את המדבקה לפני הטבילה ולוודא כי הכלי נקי לחלוטין.

* מברכים: "ברוך אתה אד-ני א-לוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על טבילת כלי/ם."

* משקיעים את כל הכלי במים ומשחררים את האחיזה מעט כדי שהמים יגיעו לכל מקום בכלי.

עוד

* אם הכלי שימש למאכלים לא כשרים קודם לכן, טבילה לבד לא מספיקה. יש להכשיר אותו ורק לאחר-מכן להטבילו.

* אוכל כשר שהונח בכלי לא טבול עדיין כשר – אך יש להוציא אותו מהכלי הלא טבול.

* יש צורך להטביל רק כלים בבעלות יהודית.

* יש להטביל כלים גם אם כבר השתמשו בהם בעבר ללא טבילה.

* בנוסף למקווה טהרה, ניתן להטביל כלים במאגרי מים מסויימים כמו ים.