לתת צדקה לעני זו מצווה גדולה, אך להעניק הלוואה ללא ריבית זו מצווה גדולה אף יותר. מצווה זו מכונה בשם "גמילות חסד" או בקיצור גמ"ח.

כיצד מקיימים את המצווה? פשוט מאוד. אם מישהו ניגש אליהם בבקשת הלוואה וביכולתכם לעשות זאת, עשו זאת. העניקו לו הלוואה ללא ריבית כדי שהוא יוכל להשתמש בכסף ולבסס את עצמו. בעוד נתינת צדקה יכולה לעזור ליום אחד, הענקת הלוואה נותנת ללווה את האפשרות להשתמש בכסף, להשקיע אותו באפיקים נכונים ובסופו של דבר גם להחזיר את ההלוואה.

הנה כמה כללים חשובים להענקת הלוואה ללא ריבית.

* אל תעניקו הלוואה אם ידוע לכם כי הלווה לא יוכל להשיב את הכסף.

* בתורה קיים איסור מיוחד להלוות בריבית. כאשר מדובר בפעולה בנקאית, יש לחתום חוזה מיוחד הנקרא "היתר עיסקה" ההופך את המלווה למשקיע ובכך מאפשר לו ליהנות מהרווחים. דברו עם רב מקומי שיוכל לסייע לכם בנושא.

* התורה גם מציינת כי אם ידוע לנו שהלווה נמצא במצוקה כלכלית ולא יכול להשיב את חובו, אסור לנו להציק לו ולבייש אותו בגלל הכסף שהוא חייב לנו.

* בשנת השמיטה, כל החובות מתבטלים. לפיכך יש לערוך "פרוזבול" שיאפשר לנו לגבות את החובות גם לאחר מכן.

* כל הלוואה חייבת להתבצע עם עד שנוכח במקום או באמצעות חוזה כתוב.