הדבר אירע בערב שבת בביתו של הרב הראשי של בגדד, שם ישב יוסף חיים הצעיר – שלימים התפרסם כ'בן איש חי' – ולמד תורה בחדרו.

פועל הנקיון הגיע כהרגלו לבית כדי להוציא את האשפה החוצה. הרבנית, שעמלה במטבח על הכנת סעודת השבת, הציעה לו כוס שתיה קרה וצלחת חמין אך הפועל סירב.

"מדוע אינך מתכבד וטועם משהו?" לא הבינה הרבנית. "האם אתה דואג כי המאכלים כאן לא כשרים? הסר דאגה מליבך: זהו הבית של הרב הראשי של בגדד!"

הפועל המשיך וסירב, ולאחר שלחצה עליו הרבנית לפשר סירובו הוא הודה כי כל חייו הוא נזהר שלא לקבל מתנת חינם מאיש.

רבי יוסף חיים הצעיר שהאזין מחדרו לכל המתרחש נדהם לראות את הרמה הרוחנית הגבוהה אליה הגיע אדם פשוט כפועל הנקיון. הוא ישב בחדרו ובכה בדמעות שליש בתפילה כי ביום מן הימים יזכה אף הוא להגיע לרמה גבוהה כל-כך.