"זו הפעם הראשונה בה אני רואה אדם מרוכז כל-כך בתפילה, פניו אדומות וכל כולו רועד...

"אמרי נא לי, הרבנית: מדוע צועק בעלך את מילות התפילה?"

- "ליבו בוער ומתחנן לבורא העולם!"

- "גם אני מתפלל לבורא העולם אך עושה זאת ברוגע ובעדינות..."

היה זה אורח שבא לרבי מסטרליסק המכונה 'השרף', שנהג להתפלל ולזעוק מקירות ליבו.

ביום שישי, בעיצומן של ההכנות לשבת, ניגש האורח לרבנית וביקש שתשמור עבורו את הארנק עד לאחר השבת.

"שבוע טוב" אמר האורח לרבנית מיד עם צאת השבת, "אוכל בבקשה לקבל את הפיקדון?"

- "על מה אתה שח?"

- "על צרור הכסף שהפקדתי אצלך לפני שבת!"

- "סלח נא לי, אך אין לי כל מושג במה מדובר" היתממה הרבנית.

"מה?" זעק האישי. "את כל הוני נתתי לך, ואת אומרת שאינך יודעת דבר?"

- "מדוע הינך צועק? דבר נא בנחת!" ביקשה ממנו.

- "כי זה כואב לי!" השיב.

חייכה הרבנית ואמרה: "רק רציתי להמחיש לך כי כשכואב באמת צועקים מכל הלב"...