מכתבים רבים היו עושים את דרכם למשרדו של הרבי מליובאוויטש זצ"ל בברוקלין שבניו-יורק. הם היו כתובים בעשרות שפות, בהם גם כאלו שהרבי לא ידע. מכתבים אלו תורגמו על ידי הרב אוריאל צימר ששלט ב-17 שפות ובנקודה מסויימת אף שימש כמתורגמן רשמי באו"ם.

לאחר פטירתו של צימר נוצר חלל מסויים אותו התקשו למלא במזכירותו של הרבי, ובשלב מסויים התבקשתי אני לשמש כמתורגמן בשפות אותן ידעתי.

כשקיבלתי את החבילה הראשונה של המכתבים לתרגום, הבחנתי כי רבים מהמכתבים מכילים מידע שלדעתי היה מיותר ומשעמם. משכך, כדי שלא לבזבז את זמנו של הרבי ביקשתי לערוך קיצור מהנכתב במקום לתרגם את המכתב בשלימותו. כתבתי זאת לרבי וביקשתי את רשותו.

הרבי השיב כי עליי לתרגם את המכתב על כל פרטיו שכן מהצורה בה נכתב המכתב ניתן ללמוד רבות על האדם ולהבין מהו באמת שואל.