כששוחחתי עם שני עוזרים שעבדו בביתו של הרבי – הרב שלום בער גנבורג והרב חיים ברוך הלברשטם – שניהם ציינו שכאשר הרבי היה רוצה לשוחח עם זוגתו הרבנית, הוא מעולם לא היה קורא לה. הוא תמיד היה ניגש אליה ומשוחח עמה פנים אל פנים.

אמר אדם חכם אחד:

"רוב אי-ההבנות בחיי הזוגיות, המריבות והסכסוכים, נובעים מכך שאחד מבני הזוג צועק מהקצה השני של הבית כשהוא/היא מבקשים שימלאו את מבוקשם. אם רק בני הזוג היו ניגשים זה לזה ומשוחחים בנעימות – רוב המריבות היו נעלמות מאליהן."