מעשה שהיה בעיירה חסידית בה אחד מן החסידים התדרדר ויצא לתרבות רעה. ראו זאת החסידים והחליטו להרחיק אותו: לא הזמינו אותו להשתתף בשמחתם או באירועים קהילתיים.

כשהזדמן אחד מתושבי העיירה לליובאוויטש, והתקבל ל'יחידות' אצל רבי שמואל, האדמו"ר המהר"ש, התעניין אצלו הרבי לשלום אותו חסיד. "לא כדאי לדבר עליו" השיב הנשאל, "הוא סר מהדרך הטובה, הרחקנו אותו מחברתנו ואפילו לבית-הכנסת אין אנו מרשים לו להיכנס."

"לא טוב אתם עושים" הגיב הרבי המהר"ש. "אתם צריכים לקרב אותו; גם אם הוא לא ישוב אל דרך הישר, אם בזכות הקירוב תהיה לו מחשבה שלילית אחת פחות – הרי שזה משתלם."