אדם חדש הופיע בקהילה היהודית בבגדד. איש לא הכיר אותו ואת משפחתו, אך ניכר היה כי הוא תלמיד חכם. הוא היה יושב ולומד תורה שעות רבות ומרבה לשוחח בדברי תורה.

אנשי הקהילה ביקשו לדעת כיצד להתייחס אליו. האם הוא אכן תלמיד חכם וצדיק או שמא הוא רק מעמיד פנים? הם פנו לרבם, רבי יוסף חיים, ה'בן איש חי', ושאלוהו כיצד יוכלו לתהות על קנקנו של האלמוני.

"אתן לכם סימן פשוט" אמר להם רבי יוסף חיים. "עיקבו אחריו וראו כיצד הוא אוכל. אם הוא אוכל בצניעות ובעדינות, כאשר ניכר כי הוא ירא את האלוקים גם בשעת אכילתו, דעו לכם כי אכן חסיד הוא האיש;

"אך אם הוא אוכל בגסות הרוח וברעבתנות, תוכלו לדעת כי כוונתיו אינן טהורות" סיים רבי יוסף חיים את דבריו.