תשובה: המטבח הוא המקום שבו נעשה עיקר השימוש בחמץ, ותוך תהליכים שגורמים לחמץ להיספג בכלים וכדומה. על-כן הכנת המטבח נעשית בצורה יסודית יותר משאר הבית.

את כל החמץ שמתכוננים למכור לגוי יש לשמור במקום סגור ולמנוע גישה אליו במשך החג. אם זה ארון - יש להדביק את דלתותיו בנייר-דבק ולהצמיד כתובת בולטת: "חמץ!".

את הכשרת המטבח לפסח עושים בדרך-כלל בימים האחרונים. 24 שעות לפני ההכשרה אין להשתמש בו בחמץ. כיורי נירוסטה מכשירים במים רותחים (כהכשרת השיש, להלן). כיורי המטבח המצויים דינם ככלי חרס ולא מועילה להם הכשרה. משתמשים בכיורי-פלסטיק וכדומה, שמכניסים בחלל הכיור למשך הפסח. גם אז, אם יש חשש לסתימת הכיור, רצוי שלא להשתמש בכיור במים חמים.

את הברזים יש לנקות היטב, וראוי לערות עליהם מים רותחים ולפתוח את ברז המים החמים בחום המרבי. כן רצוי לערות רותחים על אריחי הקרמיקה שמסביב.

את השיש, שמניחים עליו סירים או מאכלים חמים לאחר הסרתם מן האש, נוהגים להכשיר בעירוי מים רותחים מקומקום, ובמהלך העירוי מעבירים אבן או ברזל מלובן, כדי שהמים שיגיעו לכל שטח השיש אכן יהיו רותחים. עם זאת, יש מחמירים לכסות את השיש במשטחי קלקר, פח, דיקט וכדומה למשך ימי הפסח.

את מבערי-הגז יש לנקות ולהבעירם בחום מרבי. את המסגרות שמתחת לסירים יש להכשיר בליבון באש, ורצוי להחליפן או לכסותן. הקעריות שמלמטה יוכשרו בעירוי מים רותחים.

בתנורי מיקרוגל יש להרתיח מים בקערה רחבה, ואם יש בו השחמה - להפעיל אותה בהכשרה, אך לא להשתמש בה לפסח. בשימוש בפסח רצוי לכסות את התבניות מלמעלה ומלמטה.

מקורות: ראה 'הגעלת כלים לפסח' פרק יג, ועוד.