בעת קניית מוצרי חמץ לאחר הפסח יש לוודא שהחמץ לא היה בבעלותו של יהודי במשך הפסח. חמץ כזה אסור בהנאה - אין למכרו או להשתמש בו בכל צורה שהיא.

חשוב להיזהר בקניית לחם ופיתות מיד לאחר החג, שכן ייתכן שאפייתם החלה לפני צאת החג, ועל-כן הם בבחינת "חמץ שעבר עליו הפסח".

כל עוד קיים בחנויות מלאי מלפני הפסח, אין לקנות בהן חמץ אלא אם כן יציגו אישור בכתב מרבנות מוסמכת, שמכרו את חמצם לגוי לפני הפסח.

במיוחד יש להקפיד על כך במוצרים עמידים לאורך זמן, כגון קמח לסוגיו, אבקות מרק, אטריות, ויסקי, חטיפים, תחליפי בשר, שימורי בשר, נקניקים, ממרחים, בירה, וכיוצא- באלה.

מפעלים (המוכרים לחנויות על-ידי נציגים או סוכנים) - כל מפעל שנמצא בהשגחת הרבנות מוכר את חמצו לנכרי לפני פסח. סחורה המגיעה ממפעל זה לאחר הפסח נקייה מחשש "חמץ שעבר עליו הפסח".

אולם בעלי חנויות וצרכניות הקונים סחורה מספקים, חייבים לבדוק אם אין הספקים מחזיקים במחסניהם מלאי של מוצרי מזון. במקרים כאלה יש לוודא שביצעו את מכירת החמץ לפני הפסח, ואם לאו - אין לקנות מהם אלא סחורה שיוצרה לאחר החג.

רשתות השיווק הגדולות (שבהשגחה מוסמכת) מקבלות את מוצריהן היישר מהמפעלים והן עצמן מבצעות מכירת חמץ לפני החג. על-כן, ניתן לקנות אצלן מוצרי חמץ מיד לאחר החג.

מקורות: שו"ע או"ח סי' תמח ונו"כ.