דגש רב מושם בחג-הפסח על הילדים. הם ה'כוכבים' של ליל-הסדר. הם שואלים את ארבע ה'קושיות', וההגדה היא בעצם תשובה לשאלותיהם. מנהגים רבים בליל- הסדר נועדו למטרה אחת ויחידה - "שלא ישנו התינוקות"; כלומר, לעורר את התעניינותם של הילדים. אנו מכירים גם את ארבעת הבנים, ואת הציווי החוזר ונשנה: "והגדת לבנך".

חג הפסח מבטא את החשיבות העליונה שהיהדות מייחסת לחינוך ולהעברת הזהות היהודית לדור הבא. בנקודה זו טמון סוד הישרדותו של העם היהודי, למרות הפיזור והנדודים והסבל הרב שעבר עליו. יהודים זכרו תמיד, כי אין ערך עליון מאשר לגדל דור יהודי שורשי, חדור הכרה יהודית גאה, וקשור למקורותיו.

כשאנו חוגגים את חג הפסח כהלכתו ומקיימים את מצוותיו ומנהגיו, אנו ממשיכים את המסורת היהודית ומעבירים את המסר לדור הבא.