בהגדה של פסח מדובר בארבעה בנים: חכם, רשע, תם, ושאינו-יודע-לשאול. ארבעת הבנים הללו מייצגים ארבעה טיפוסים שונים של יהודים, אך המשותף לכולם, שהם יושבים ביחד אל שולחן-ה'סדר' וחוגגים את הפסח. בדורות האחרונים נולד טיפוס חדש של יהודי, בבחינת 'בן חמישי'. אלה אותם יהודים שנתרחקו כל כך מהמסורת היהודית, עד שאפילו אינם חשים צורך לבוא ולהשתתף ב'סדר'.

מחובתנו למצוא את הבן החמישי הזה, להזכיר לו שהוא יהודי, לקרבו אלינו באהבה ולהושיבו אל שולחן-ה'סדר'. זו, בעצם, משימת דורנו: להגיע אל היהודים שנתרחקו מן היהדות ולהשיבם אל תוך עם-ישראל ומורשתו.