ההלכות ומנהגים שנרשמו כאן הם לבני ארץ ישראל, שאינם עושים יום טוב שני של גלויות. לא נרשמו כאן ההלכות ומנהגים לבני חוץ לארץ שעושים יום טוב שני של גלויות.

ניקיון

בבימים שלפני חג הפסח מנקים את הבית היטב מכל דברי החמץ שבו. במיוחד יש להקפיד בבדיקת המקומות שבהם סיכויי הימצאותו של החמץ גבוהים, כמו במטבח, בפינת האוכל, בחדר הילדים ובמקומות נוספים שבהם עשוי להימצא חמץ. יש לזכור גם את החנות, המחסן, המכונית ושאר האתרים שבבעלותנו.

זהירות: חמץ!

חמץ בפסח אסור לא רק באכילה אלא גם אסור להשהותו בבית. חמץ פירושו: כל מוצר המכיל אחד מחמשת מיני הדגן (חיטה, שעורה, קוואקר ועוד), בכל צורה שהיא (מוצק או נוזל), ושלא היה נתון בהשגחה מתמדת לבל יחמיץ. למעשה - לחם, עוגות, עוגיות, אטריות, פתיתים, חטיפים, סוגים אחדים של מזון תינוקות, בירה, ויסקי ומשקאות חריפים שונים ועוד - כל אלה הם חמץ ואין ליהודי להחזיקם ברשותו בפסח.

כלים

כלי אוכל ובישול שהיו בשימוש במשך השנה, בלעו מהחמץ שהיה בתוכם. בכלים אלה אסור להשתמש בפסח. רצוי להשתמש במערכת כלים מיוחדת לפסח, שבה אין משתמשים במשך השנה. אם אין הדבר אפשרי - יש להכשיר את הכלים לקראת הפסח. את שאר כלי החמץ יש לאכסן בארון סגור ולמכור את החמץ שבהם ב'מכירת חמץ'.

גם את המטבח יש להכשיר לקראת הפסח. אי-אפשר להשתמש בשיש ובכיורים של החמץ לפסח, אלא לאחר תהליכי הכשרה, כיסוי וכו'. את התנור והכיריים יש להכשיר, ומשום הקושי הכרוך בכך מעדיפים רבים להחזיק כיריים מיוחדים לפסח. בכל אלה יש להיוועץ ברב וללמוד את הפרטים הרבים.

מכירת חמץ

את מוצרי החמץ שאין מבערים באש, וכך גם את כלי החמץ, יש לרכז בפינה צדדית בבית, בתוך מקום סגור ונעול שעליו יצויין בשלט קטן: 'חמץ'. את החמץ הזה יש למכור לגוי, שכן על חמץ שאינו שלנו איננו עוברים איסור. חשוב לדעת, שחמץ שלא נמכר לגוי ועבר עליו הפסח - אסור בהנאה גם לאחר הפסח!

איך מוכרים חמץ? ניגשים לאחד הרבנים שבאזור, או לבית חב"ד הסמוך, ושם מבצעים מעשה קניין של החמץ (רק למשך ימי הפסח, כמובן) לגוי מסויים, עימו עומד הרב בקשר. את המכירה הזו יש לערוך עד ליל בדיקת חמץ, שכן מיד בבוקר ערב פסח עורך הרב את המכירה לגוי.

לאלה שאין באפשרותם לגשת אל הרב למכור את החמץ, אנו מאפשרים להעביר הרשאה למכירת החמץ לרב באמצעות האינטרנט. נא הקש כאן (פעיל עד ערב פסח).

בדיקת-חמץ

בבי"ג בניסן, בערב בודקים את החמץ. (כאשר ערב פסח חל בשבת, כמו בשנה תשס"ה ותשס"ח בודקים את החמץ ביום חמישי י"ב בניסן בערב). עורכים את הבדיקה מיד עם רדת הערב (צאת הכוכבים). הבית כבר נקי ומוכן לפסח ועכשיו לא נותר אלא לערוך בדיקה אחרונה בפינות ובחורים, כדי לוודא שלא נשאר בכל-זאת איזה פירור חמץ. לפני הבדיקה מברכים:

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ביעור חמץ.

סדר הבדיקה: אבי המשפחה נוטל נר (רצוי משעווה), שקית, ונוצה. באמצעות הנר הוא מאיר בפינות ובחורים, ואת הפירורים שהוא מוצא - יכניס בעזרת הנוצה לתוך השקית. נוהגים (על-פי הקבלה) לפזר בבית לפני הבדיקה עשרה פתיתים של חמץ (קשה) עטופים בנייר, ובעת הבדיקה 'מוצאים' אותם. אחרי הבדיקה אומרים נוסח מיוחד של 'ביטול חמץ' (בתרגום לעברית):

כל חמץ ושאור המצוי ברשותי, שלא ראיתיו ושלא ביערתיו ושאיני יודע עליו - יתבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ.