מכיוון שאסור להחזיק ברשותנו חמץ בפסח,עלינו למכור כל חמץ ברשותנו שלא ביערנו - לגוי. [לא ניתן לאכול, להשתמש או למכור במהלך חג הפסח כל חמץ שנמכר לגוי].

לפיכך, יש להניח במקום שמור (ארון, חדר וכדומה) כל חמץ שלא ייאכל או יישרף לפני חג הפסח, כולל כלי חמץ שלא נוקו כראוי.

את המקום יש לנעול או להדביק בדבק. אנו משכירים מקום זה לגוי שקונה את החמץ.

מכיוון שלמכירת חמץ זו פרטים רבים, רק רב מוסמך יכול לבצע מכירה זו. הרב משמש כשליחך כדי למכור את החמץ בערב הפסח, וגם כדי לרכוש אותו שוב בצאת החג.

אפשר למלא את הטופס אונליין, ואפשר גם להדפיס את הטופס, למלא אותו ידנית ולהביא אותו אל הרב המקומי שלך עד ליום שישי, ה-26 במרץ 2021 לפני הצהריים.

על-פי ההלכה היהודית, ניתן למכור את החמץ עד לזמן מסויים בערב פסח. לזמנים מדוייקים בעירך לחץ כאן.