אפיקומן

מצה הנאכלת בסוף ארוחת ליל הסדר. היא נאכלת לזכר קורבן פסח שהיו בני-ישראל מקריבים בבית המקדש. רבים נוהגים להחביא את האפיקומן והילדים העליזים יוצאים בחיפוש אחריו...

ארבע כוסות

במהלך ליל הסדר (ראה בהמשך) אנו שותים ארבע כוסות של יין. הסבר אחד למנהג זה הוא ארבע הלשונות (והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי) בהם השתמש בורא העולם כשהבטיח להוציא את עם ישראל ממצרים.

הכוס הראשונה משמשת לאמירת הקידוש, את השניה שותים אחרי ה'מגיד', על השלישית מברכים ברכת המזון ואת הרביעית שותים בתום הסדר.

ביצה

אחת מפריטי קערת הסדר, אותה מניחים לזכר קורבן ה'חגיגה' שהיו מביאים בבית המקדש בירושלים בכל אחד משלושת הרגלים.

הביצה מונחת על קערת הסדר עד שמוגשת הארוחה. בתחילת הארוחה ישנם הנוהגים (וכך הוא מנהג חב"ד) לאכול את הביצה כשהיא טבולה במי מלח.

הגדה של פסח

ספר לליל הסדר בו מופיעים הטקסטים והמנהגים אותם יש לומר ולקיים בלילה זה.

הגדה של פסח להורדה והדפסה

הסבה

אכילה במצב נטוי לצד שמאל, כפי שהיו נוהגים לאכול האנשים החשובים בימי קדם. האכילה בהסבה מסמלת את חרותינו מידי השליט המצרי במצרים.

את ארבעת כוסות היין, המצות הנאכלות לשם מצווה, וה'כורך' (ראה להלן) אוכלים בהסבה.

זרוע

גרגרת (או שוק) עוף צלויה. הזרוע הוא פריט נוסף מקערת ליל הסדר ומסמל את קורבן הפסח, הקורבן שהיו מקריבים בבית המקדש מדי חג פסח.

נהוג שלא לאכול את חלק הזרוע בליל הסדר, שלא יטעו ויחשבו שאנו מקריבים קורבן פסח שלא קיים בימינו.

חמץ

חיטה, שעורה, כוסמין, שיבולת שועל ושיפון שבאו במגע עם מים ותפחו, וכל מאכל המכיל אפילו כמות מזערית של חמץ. אסור לאכול או להחזיק ברשותנו חמץ החל מערב פסח בשעות הבוקר (לחצו כאן לזמנים המדוייקים) עד לסוף החג.

מה עושים עם החמץ? מתפטרים ממנו! בהכנות לפסח מוודאים כי הבית נקי מכל חמץ, ואת החמץ והכלים בהם ישתמשו לאחר החג סוגרים במקום שמור ומוכרים לגוי באמצעות רב.

לחצו כאן למכירת חמץ אונליין

חרוסת

תערובת המורכבת מפרות מרוסקים (כתפוחים, אגסים ואגוזים טחונים) ויין. החרוסת מונחת על קערת הסדר, והתערובת העבה מזכירה לנו על הטיט בו עבדו אבותינו כשהיו עבדים במצרים. במהלך ליל הסדר טובלים את המרור בחרוסת.

כוס של אליהו

כוס מיוחדת אותה מוזגים במשך הסדר לאליהו הנביא. על פי המסורת, בליל הסדר אליהו הנביא מגיע לבקר בכל בית יהודי.

את כוסו של אליהו מוזגים לאחר שאוכלים את האפיקומן ומותירים אותה על השולחן עד סוף הסדר.

כורך

הלל הזקן, תנא שחי בתקופת בית המקדש, היה נוהג להכין סנדוויץ' שהיה מורכב ממצה, קורבן פסח ומרור. כיום שאין לנו קורבן פסח אנו מכינים סנדוויץ' ממצה ומרור ואוכלים אותו יחד, זכר למעשיו של הלל.

כרפס

חתיכת בצל או תפוח אדמה המונחת על קערת הסדר. את הכרפס מטבילים במי מלח בתחילת ליל הסדר ואוכלים אותו. מטרתו של הכרפס היא גירוי סקרנות הילדים המשתתפים בליל הסדר.

את הכרפס אוכלים אחרי הקידוש, כשלפני אכילתו נוטלים ידיים.

ליל הסדר

הלילה הראשון של חג הפסח (בחו"ל גם הלילה השני) בו עורכים טקס ארוך ומיוחד הכולל פרטים רבים ולפיכך נקרא בשם 'סדר'.

לחצו כאן למדריך כיצד עורכים את ליל הסדר

מגיד

סיפור גלות ויציאת מצרים, כפי שהוא מסופר בליל הסדר. המגיד נפתח בשאלת ארבעת הקושיות, עובר לתאר את האבות, יציאת מצרים והמכות ומסתיים בברכה לבורא העולם שהוציא אותנו ממצרים.

מה נשתנה

ארבע שאלות (נקראות גם ארבע קושיות) הנשאלות בדרך-כלל על ידי הילדים המשתתפים בליל הסדר. השאלות עוסקות בדברים שנראים תמוהים בעיני הילדים (כמו מדוע טובלים את הכרפס, מדוע אוכלים מצה ולא חמץ, ועוד). שאלות אלו פותחות את אמירת ה'מגיד', טקסט ארוך המתאר כיצד ירדו אבותינו למצרים, את הסבל הרב שסבלו וכן את היציאה הניסית ממצרים.

ארבעת הקושיות נאמרים על-ידי הילדים וכן על ידי המסובים. רבים נוהגים כי את הפעם הראשונה אומר הקטן שבין המסובים, ואחריו כל המסובים.

מכירת חמץ

מכיון שאסור לאכול חמץ בחג הפסח, ניתן למכור לגוי את החמץ שנותר בבית. מכירה זו נעשית באמצעות רב ויש לה את מלוא התוקף ההלכתי והחוקי. לאחר חג הפסח שב הרב ורוכש את החמץ מידי הגוי.

לחצו כאן למכירת חמץ אונליין

מצה

לחם אותו אכלו אבותינו בחג הפסח הראשון, בארץ מצרים. מצה מורכבת מקמח ומים שלא הספיקו לתפוח ולהיעשות חמץ. מצוה לאכול בליל הסדר לפחות 27 גרם של מצה.

מצה שמורה / מצה עבודת יד

מצה שמורה נעשית מקמח וחיטים שנשמרו בזהירות מיוחדת, ומצה עבודת יד נאפית בידיים. חשוב לאכול בליל הסדר מצה שמורה שהיא גם עבודת יד.

מרור

ירקות מרים כעלי חסה ושורש חזרת הנאכלים בליל הסדר לסמל את המרירות שהייתה מנת חלקם של אבותינו במצרים.

סעודת משיח

סעודה הנערכת בצהרי היום האחרון של החג. סעודה זו נוזמה על-ידי רבי ישראל הבעל שם טוב שציין שביום האחרון של פסח "מאיר אורו של המשיח." שנים רבות לאחר-מכן תיקן רבי שלום דובער שניאורסאהן, האדמו"ר החמישי מליובאוויטש, לשתות בסעודה זו ארבע כוסות של יין.

פסח

החג בו גאל בורא העולם את אבותינו ממצרים. החג נמשך שבעה ימים (בחוץ לארץ שמונה ימים) ונקרא כך משום שכאשר היכה האלוקים את בכורי המצריים, הוא פסח – דילג – על בתי היהודים.

כנסו למדור המיוחד על החג

קערת הסדר

קערה עליה מונחים שלוש מצות כשעליהם ביצה, זרוע, כרפס, מרור וחרוסת. הקערה מונחת על שולחן הסדר, ובמשך הערב אוכלים את כל הפריטים המונחים עליה (חוץ מהזרוע).

שרויה

מצה שבאה במגע עם מים. רבים מחמירים שלא לאכול מצות שבאו במגע עם מים מחשש שמא חלק מהמצה לא נאפה היטב והוא עלול להפוך לחמץ.

עוד על המצה השרויה

תפילת טל

ביהדות, חג הפסח מבשר את סופו של החורף וביאת האביב. ביום הראשון של חג הפסח נאמרת בבית הכנסת תפילה מיוחדת לבורא העולם שיברך את היבול ויתן טללי ברכה, ותפילה זו מכונה בשם תפילת טל.