ב"ה

קרעמנטשוגער בערעלאך

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

קרעמנטשוגער בערעלאך

בעיירה היהודית קרמנצ'וג שברוסיה היו שני חסידים בשם שנקראו בערל. ניגון זה הולחן על-ידם, או שהם חיבבו אותו מאוד.