ב"ה

זעקת הנשמה

ניגונים חבדיי"ם

אלבומו של הכנר בוריס סבצ'וק מביא נעימות חבדיו"ת קלאסיות נוגעות ללב ומשמחות את הנשמה.

ימין ה'
אודיו | 4:21
ימין ה'
"ימין ה' רוממה, ימין ה' עושה חיל".
זעקת הנשמה
אודיו | 5:07
זעקת הנשמה
"הנשמה יורדת לתוך הגוף אך זועקת ווי..." ניגון חסידי המבטא את המאבק שבין כאב הירידה ובין שמחת העליה.
עסן עסט זיך
אודיו | 3:13
עסן עסט זיך
זהו ניגון חסידי שאמור לעורר את הנשמה ולגרום לאדם לערוך חשבון נפש. המילים: עסן עסט זיך, שלאפן שלאפט זיך, וואס זאל מען טאן אז ס'דאוונט זיך נישט. ובעברית: אנחנו נהנים מהאכילה והשתיה, אז מדוע קשה לנו להתפלל?
א-לי אתה ואודך, אלוקי ארוממך
ניגונו של אדמו"ר הזקן על המילים "א-לי אתה ואודך אלוקי ארוממך".
ברוך הוא אלוקינו
ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת.
הגלה נא
אודיו | 5:15
הגלה נא
הגלה נא ופרוש חביבי עלי את סוכת שלומך.