ב"ה

ברוך הוא אלוקינו

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

ברוך הוא אלוקינו

ניגון המבטא את שמחתנו על כך שבורא העולם בחר בנו. "ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת."