ב"ה

יענקל, יענקל

ברוך הוא אלוקינו
ניגון המבטא את שמחתנו על כך שבורא העולם בחר בנו. "ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת."
רבי יוסף יצחק שניאורסאהן, האדמו"ר השישי של חב"ד, ביקש כי חסידים יחברו ניגון חסידי למילות הפיוט "שלום עליכם" שנאמר בכל ליל שבת לפני הקידוש. הם בחרו בניגון חסידי עתיק המיוחס לרבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד חסידות חב"ד.
ניגונו של ר' מענדל
החסיד המפורסם ר' מענדל מרוזוב שר ניגון זה לעתים תכופות. הוא שמע את הניגון מאביו, ר' אלחנן מרוזוב, שנרצח ברוסיה על קידוש השם בשל עבודתו להפצת יהדות.
מחרוזת שירים באידיש
מחרוזת שירים באידיש: 1) ראטעוועט, בלדה של חסיד הטובע בנהר וקורא לרבו שיבוא לעזרתו; 2) יענקל, ניגון הקורא ליהודי שלא לפחד מאיש רק מבורא העולם; 3) די וועלט, תרגום של "כל העולם גשר צר מאוד"; 4) אבער א מעלה, חלק מנוסח ההושענות המשבח את בני ישראל.
ניגון לשבת ויום טוב
ניגון יפהפה המושר באופן מסורתי בשולחן שבת וחג.
ניגון שמחה
אודיו | 3:31
ניגון שמחה
ניגון שמח זה הולחן על-ידי המלחין החסידי המפורסם הרב אהרן חריטונוב מניקולייב, אוקראינה.
המבדיל / אל תירא
שני ניגונים הקשורים לצאת השבת ולקראת הכניסה אל ימות החול.
קרעמנטשוגער בערעלאך
בעיירה היהודית קרמנצ'וג שברוסיה היו שני חסידים בשם שנקראו בערל. ניגון זה הולחן על-ידם, או שהם חיבבו אותו מאוד.
שני ניגונים שמחים
שני ניגונים חסידיים שמחים.
בכי הנשמה
אודיו | 5:21
בכי הנשמה
שני ניגונים: 1) הנשמה יורדת, ניגון המתאר את ירידת הנשמה בגוף; 2) ניגון של הרב משה מז'עבין.
מחרוזת הסיום
אודיו | 9:33
מחרוזת הסיום
1) ניעט ניעט, ניגון ברוסית המכריז על אמונתו באלוקים אחד; 2) האדרת והאמונה, ניגון מוכר בבתי-כנסיות רבים; 3) ניגונו של ר' מאיר; 4) צי אזוי, תמיד להיות בשמחה; 5) ניגון שחובר על-ידי טוביה בלקין; 6) חסידי חב"ד אנו, המנון של ארגון צעירי חב"ד.
ברכת כהנים
אודיו | 5:48
ברכת כהנים
ניגון מעורר לבבות זה, עמו מברכים הכהנים את הציבור בבתי-כנסיות, הולחן על-ידי המקהלה המפורסמת של האדמו"ר השני של חסידות חב"ד, רבי דובער.