Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.

פרשת מטות

סיכום פרשת מטות: נלחמים במדין
מה קורה בפרשת השבוע
פרשת מטות מביאה את דיני השבועה וכיצד ניתן להפר שבועות, מספרת את סיפורה של מלחמת מדין ואת רצונם של חלק מעם ישראל לקבל את נחלתם מחוץ לארץ
המדיינים: סיפור של שנאה צרופה
מה עשו לנו המדיינים בשל כך נצטווינו לנקום בהם? וגם על סיפורו של מאמר "החלצו"
פרשת מטות עם הרב יונתן זקס: למה היה מי שחשב שאסור לתת אזרחות לאתאיסטים
המייחד את האדם הוא השימוש בשפה לצורך התחייבות להתנהגות עתידית שלו – ויכולת זו היא הבסיס ליצירת הדדיות ואמון בין בני אדם.
הילדים חשובים מהכסף
הצהרה מובנת מאליה? הלואי. אפילו בני גד וראובן טעו
משה נוזף בהם ומתקן את טעותם: "בנו-לכם ערים לטפכם וגדרת לצנאכם [צאנכם]"; משה מחליף את סדר הדברים ומקדים את הילדים לפני בעלי החיים
שמור מרחק
חיים הבר מסביר כיצד שומרים עלינו חז"ל
שאלה דומה קיימת גם במישור הציבורי – בתקופת בית שני תיקנו חז"ל שורה ארוכה של גזרות וסייגים, ואילו בימי בית ראשון כמות הגזרות היתה מועטה
כמה מילים על הערבות היהודית ההדדית
יתכן שנקרא על מלחמת אחים בדרפור ונהנהן בסימפטיה, אך נמשיך הלאה לנושא הבא בעיתון, ובחוסר תיאבון קל נשב לאכול
גם האתיקה ניתנה בסיני
בפרשה: כיצד לפעול בהגינות ולא לעורר חשדות
על פי ההלכה, בעת שהכוהנים קיבלו את הכסף שנתרם למקדש, היה אסור להם ללבוש בגד עם שוליים הכול כדי למנוע שיתעורר חשד כלשהו
מדיינים שמתחבאים לנו בלב
אלוקים ציווה להילחם במדיין, הם נוצחו אך הקרב ממשיך
אנו מרגישים שהאחר לוקח מאיתנו את הטריטוריה שלנו ולפיכך, עצם קיומו מטריד אותנו
הבטחות, הבטחות...
מילה זו מילה. האומנם?
פוליטיקאים ידועים לשמצה בגלל ההבטחות שהם מפזרים במסע הבחירות שלהם, וברגע לאחר הבחירות הן מתאדות באויר. איך אמר פוליטיקאי מפורסם? "הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים"
שיעור אודיו: שמור מרחק!
במשך הדורות הטילו חכמי ישראל שורה ארוכה של סייגים וחומרות על עם ישראל. מדוע הם לא הסתפקו בתרי"ג מצוות התורה? על שמרנות והתחדשות
דפי צביעה לפרשת מטות
דפי צביעה לפרשת מטות. להדפיס ולצבוע. בהנאה!
סידרת שיעורי אודיו: לחיות עם הזמן
רמזים וגימטריות לפרשת מטות
איזו תופעה מספרית נדירה קרתה בלקיחת השלל ממדין? 'גלגול' של מי היו הנשמות של הלוחמים במדין? למה הרגו את בלעם דווקא בחרב, ומה מסתתר מאחורי העיר "שבמה"? – גימטריות ורמזים מופלאים מתורת הסוד והקבלה לפרשת מטות
Readings for מטות
כ״ד תמוז ה׳תשע״ט
יולי 27, 2019


Haftarah:
Jeremiah א:א - ב:ג
דף זה מופיע בשפות אחרות