בפרשת השבוע אנו עורכים היכרות עם דמותו של יעקב כאיש המעש. הוא נוקט בכל אמצעי פרקטי כדי להתגונן מפני התקפה אפשרית של אחיו, עשו. הוא מתכונן לפגישה הדרמטית הזו בדרכים שונות: תפילה לאלוקים שיושיע אותו, משלוח מתנות כשוחד לעשו, והכנה למלחמה אפשרית. יעקב הבטיח את המשך קיומו של העם היהודי בשלבי התהוותו, ואת קיום משפחתו וילדיו. הסיסמא שלו היתה המעשה. הוא לא בזבז זמן על סקרים או על ניתוחים סטטסיטיים.

אימרה חסידית של רבי שלום דובער מליובאוויטש – האדמו"ר הרש"ב, אומרת: "טובה פעולה אחת מאלף אנחות. אלקינו חי ותורה ומצות נצחיים המה, עזוב את האנחה ושקוד בעבודה בפועל ויחנך האלקים"! הרבי מליובאוויטש הרחיב רעיון זה באומרו לאחד מחסידיו: "אפילו חסיד אחד בודד, יכול להשפיע על חמש-מאות יהודים אחרים"!

לו רק המנהיגות היהודית, בארץ ובתפוצות, יפעלו בקו-מחשבה זה. מאות-אלפי דולרים מושקעים בעריכת סקרים, ניתוחים וסטטסטיקות על העם היהודי. הסכום העצום הזה מושקע ברחבי העולם ללא תוצאות מעשיות כלשהן. האם צעיר אחד הושפע מסקרים אלו להתקרב יותר אל המסורת היהודית? האם התקבלה תכנית מעשית או החלטה משמעותית כתוצאה מניתוחים סטטיסטיים אלו או אחרים? כיום אנו זקוקים למנהיגים מחונכים ומסורים; אנו צריכים מנהיגות שתדע לספק סיוע למוסדות ופעולות תורניים. אנו צריכים פעילים שיקבלו השראה מדמותו של יעקב אבינו, קודם כל המעשה ורק אחר-כך כל השאר.

העם היהודי זקוק בדחיפות לחינוך. לא לסקרים.