העולם עדיין נמצא תחת השפעתו של המשבר הכלכלי. כולנו חווים משברים בחיים: מעבר דירה, פיטורין מהעבודה, החלפת מסגרת לימודים, ואפילו שינוי משמח במבנה המשפחתי – כמו נישואין או לידה – נחשב כמשבר. למעשה, פסיכולוגים מגדירים משבר כמצב של שינוי וחוסר איזון, בו אדם זקוק לכוחות ומשאבים יותר מהרגיל.

כיצד ראוי להתייחס למשברים, ומהי הדרך הטובה ביותר להיחלץ מהם?

במבט לאחור, מסתבר כי פעמים רבות הנפילה מהווה שלב הכרחי בהתקדמות, הירידה היא תנאי מקדים לעלייה. זאת המסקנה העולה מאירועי השבוע.

בפרשת השבוע, יעקב עוזב את בית לבן בחרן ויוצא אל הארץ המובטחת. בדרך, הוא חושש מאחיו עשיו, ופונה אל הקב"ה בתחינה "קטונתי מכל החסדים". המפרשים מסבירים כי יעקב חשש שמא אינו ראוי לחסד ה' כי הרגיש שהוא בנפילה רוחנית – "קטונתי".

התחושה הזו נבעה משום שיעקב היה אז בתקופת מעבר. בעבר הוא גר בחרן, שם התבסס מבחינה רוחנית; בעתיד יגיע יעקב לארץ הקודש, ושם יתקדם ויתעלה ברמה הרוחנית; אבל בינתיים, בהווה, הוא בתקופת מעבר, לא פה ולא שם. מצד אחד אין לו את הקביעות הרוחנית בחרן, ומצד שני עדיין לא הגיע לרמה הרוחנית של ארץ הקודש. זה שלב ביניים, בו חש יעקב בנפילה רוחנית, ואליה הוא מתכוון באומרו "קטונתי".

הייתה זו נפילה הכרחית. לולא היה יעקב עוזב את חרן ו'נופל' מרמתו הרוחנית שם – לעולם לא היה מגיע לרמה הרוחנית הגבוהה שבארץ הקודש.

בהיסטוריה היהודית בימים אלה אירעה נפילה נוספת. לפני כ-200 שנה, נלקח למאסר מייסד חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מליאדי. הגאולה מהמאסר בי"ט כסלו פתחה עידן חדש בתנועת החסידות והביאה להפצת המעיינות בקנה מידה חסר תקדים. באורח פרדוקסלי, תנופה זו התאפשרה אך ורק הודות למאסר. כי המאסר סגר את התקופה הקודמת, וזה מה שנתן את האות לפתיחתה של תקופה חדשה. דווקא הנפילה היוותה שלב מכריע עבור התנופה שבאה בעקבותיה.

אם כן, משבר אינו בהכרח משהו שלילי. המשבר סוגר את התקופה הקודמת, ובכך מאפשר את התחלתה של תקופה חדשה, טובה יותר.

אז אם אתם במשבר, דעו כי הדבר נמצא בידיים שלכם – האם זו תהיה סתם עוד 'נפילה', או שמא תשכילו לנצל את הירידה לצורך עלייה, לקחת את המשבר כהזדמנות לתנופה.

בהצלחה!