ב"ה

עבודה זרה וחוקות הגויים - פרק י

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

עבודה זרה וחוקות הגויים - פרק י

היחס לעמים ואנשים עובדי כוכבים

הוסיפו תגובה