ב"ה

עבודה זרה וחוקות הגויים - פרק יא

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

עבודה זרה וחוקות הגויים - פרק יא

איסור אימוץ תרבות הגויים

הוסיפו תגובה