ב"ה

עבודה זרה וחוקות הגויים - פרק ח

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

עבודה זרה וחוקות הגויים - פרק ח

חלות וביטול עבודה זרה בעצמים שונים

הוסיפו תגובה