ב"ה

עבודה זרה וחוקות הגויים - פרק ה

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

עבודה זרה וחוקות הגויים - פרק ה

דיני המסית; המתנבא בשם עבודה זרה; הנשבע בשם עבודה זרה

הוסיפו תגובה