ב"ה

עבודה זרה וחוקות הגויים - פרק ו

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

עבודה זרה וחוקות הגויים - פרק ו

דיני האוב, ידעוני, מול, מצבה, אשרה

הוסיפו תגובה